Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις Αγορών, εφαρμόζονται στα πωλούμενα προϊόντα από την εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» στο ηλεκτρονικό κατάστημά της, exoplistiki.gr.


Στοιχεία πωλητή
Ο πωλητής του καταναλωτή είναι η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» που εδρεύει στο Σαρακηνάδο Ζακύνθου.

Κατάρτιση της ηλεκτρονικής πώλησης
Μόλις πατηθεί το κομβίο παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο πελάτης απευθύνει πρόταση για αγορά των προϊόντων που βρίσκονται στο καλάθι αγορών του και θεωρείται οτι συμφωνεί και αποδέχεται τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Αγορών.
Η επιβεβαίωση της λήψης της πρότασης αγοράς, η οποία στέλνεται αυτόματα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη αμέσως μετά την υποβολή της παραγγελίας, πιστοποιεί ότι η παραγγελία του πελάτη έχει παραληφθεί από την εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ». Ωστόσο, δεν συνιστά αποδοχή της πρότασης για αγορά του πελάτη.
Η αποδοχή της πρότασης για αγορά συντελείται μόνο κατόπιν της δήλωσης αποδοχής της πρότασης από την εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ», η οποία αποστέλλεται με ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας και επιβεβαίωσης αποστολής.

Τηλεφωνικές παραγγελίες
Στην περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών, κατά τις οποίες ο πελάτης τηλεφωνεί στον αριθμό επικοινωνίας πελατών (6944518007) της εταιρείας «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» προκειμένου να θέσει την παραγγελία του τηλεφωνικά, θα πρέπει να επιβεβαιώνει, πριν από την αποστολή / παράδοση των προϊόντων, την προσφερόμενη παραγγελία και την αποδοχή των Όρων Αγορών, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η παράδοση των προϊόντων.

Διαθεσιμότητα προϊόντων
Εάν τα προϊόντα που παραγγέλλονται δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας και της επεξεργασίας της, η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και κατά συνέπεια να μην καταρτιστεί η πώληση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά και τυχόν εκκινηθείσες προς εκτέλεση ή εκτελεσθείσες πληρωμές, θα ακυρώνονται. Τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται στον πελάτη.
Αναφορικά με τα προϊόντα που εμφανίζονται με την ένδειξη διαθέσιμα «κατόπιν παραγγελίας», ο πελάτης θα ενημερώνεται εντός 2 εργασίμων ημερών για το εάν και κατά ποιό χρόνο τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα και κατά συνέπεια, θα είναι δυνατή η αποστολή / παράδοσή τους.

Επεξεργασία παραγγελιών, αποστολή και παράδοση προϊόντων
Η επεξεργασία των παραγγελιών που λαμβάνει η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 π.μ. έως τις 20:00. Η επεξεργασία των παραγγελιών που υποβάλλονται Κυριακές και αργίες, πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη μέρα.
Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά τους και τον τρόπο αποστολής που επιλέγει ο πελάτης. Η παράδοση ενδέχεται επίσης να επηρεαστεί και από τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης (π.χ. ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης ενός τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την Τράπεζα).
Όταν το προϊόν ή τα προϊόντα της παραγγελίας αποστέλλονται στον τόπο που έχει επιλέξει ο πελάτης, παραδίδονται σε εξωτερικό συνεργάτη προς μεταφορά και παράδοση στον πελάτη και ο πελάτης ενημερώνεται για την αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του πελάτη και βάσει του τρόπου αποστολής που επέλεξε. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του πελάτη και, συνεπεία αυτού, λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής, δεν βαρύνει την εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ», αλλά τον πελάτη. Επισημαίνεται πως ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τη μεταφορά με δικά του μέσα, ωστόσο τότε τα προϊόντα μεταφέρονται με αποκλειστικά δική του ευθύνη.
Για την παραλαβή παραγγελίας, ο πελάτης θα πρέπει να επιδεικνύει στον εξωτερικό συνεργάτη – μεταφορέα την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας που έλαβε από την εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ», καθώς επίσης και ενα επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Αν ο πελάτης δεν δύναται να παραλάβει ο ίδιος την παραγγελία του, αλλά επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο, τότε οφείλει να αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα προς την εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ», αναφέροντας τα στοιχεία του προσώπου που θα την παραλάβει και να εφοδιάσει το τρίτο πρόσωπο –το οποίο ομοίως θα φέρει επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας- επιπροσθέτως με ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας, νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή.
Επισημαίνεται, ότι, καθώς μετά από την παράδοση των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον πελάτη, αυτός οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του.
Εφόσον ο πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν ή τα προϊόντα της παραγγελίας του μετά από τη λήψη του μηνύματος επιβεβαίωσης παραγγελίας / αποστολής και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση. Σε μια τέτοια περίπτωση, τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται στον πελάτη.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται παράδοση ή παραλαβή σε ή από ανήλικο, ούτε κατόπιν εξουσιοδότησης. Η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» ρητώς επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να θεωρήσει την πώληση άκυρη ή να υπαναχωρήσει από αυτή.

Κόστος μεταφοράς προϊόντων
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση κάθε πελάτη, ο τρόπος αποστολής των προϊόντων επιλέγεται κατόπιν άμεσης συνεννόησης μαζί του μετά την παραλαβή της παραγγελίας του και το κόστος μεταφοράς διαμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή του πελάτη. Όταν η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» παραλαμβάνει το αίτημα παραγγελίας του πελάτη, επικοινωνεί μαζί του τηλεφωνικά και βάσει του όγκου της παραγγελίας και του τόπου όπου θα παραδοθούν τα επιθυμητά προϊόντα, του προτείνει τον κατάλληλο τρόπο μεταφοράς (Courier ή Μεταφορική ή Μεταφορά από την ίδια την εταιρεία) και τον ενημερώνει για το κόστος σε κάθε περίπτωση, ώστε να επιλέξει αυτή που ο ίδιος προτιμά. Όταν ο πελάτης επιλέξει τον επιθυμητό τρόπο αποστολής, η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» επιβεβαιώνει την τηλεφωνική συνεννόηση με ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλει στον πελάτη, στο οποίο αναγράφεται ο τρόπος μεταφοράς που συμφωνήθηκε και το κόστος.
Οι τιμές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα exoplistiki.gr και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σε αυτό, δεν περιλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς, το οποίο υπολογίζεται ξεχωριστά και μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

Πληρωμές
Όλες οι τιμές στο ηλεκτρονικό κατάστημα exoplistiki.gr είναι σε ευρώ. Στις σελίδες παρουσίασης των προϊόντων, οι τιμές που εμφανίζονται δεν συμπεριλαμβάνουν τον κατά νόμο Φ.Π.Α. ο οποίος προστίθεται αυτόματα και εμφανίζεται στο Καλάθι Αγορών του πελάτη όταν αυτός προχωρήσει σε Παραγγελία των επιλεγμένων προϊόντων. Ο Φ.Π.Α. εμφανίζεται πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιδεικνύεται, ήτοι με πληρωμή μέσω PayPal (πληρωμή με πιστωτική κάρτα), με τραπεζική μεταφορά (πληρωμή μέσω e-banking) ή με αντικαταβολή (πληρωμή στην παράδοση).
Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει επικοινωνήσει ο ίδιος με τη γραμμή επικοινωνίας πελατών (6944518007) της εταιρείας «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» προκειμένου να θέσει την παραγγελία του τηλεφωνικά δια μέσου του υπαλλήλου του τηλεφωνικού κέντρου, μπορεί να επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση ή την αντικαταβολή.
Συναλλαγές πάνω από 1.500 ευρώ δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με μετρητά συνεπώς δεν είναι δυνατή η επιλογή, σε αυτή την περίπτωση, της αντικαταβολής. Αν ο πελάτης έχει δώσει ηλεκτρονικά την παραγγελία του επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή και το συνολικό ποσό της παραγγελίας υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ, η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» θα επικοινωνήσει μαζί του ώστε να προβεί σε τραπεζική μεταφορά / κατάθεση.
Τα δεδομένα που ο πελάτης καταχωρίζει κατά τη διενέργεια μιας ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω Paypal ή Τράπεζας, δεν ελέγχονται ούτε τυγχάνουν επεξεργασίας ούτε αποθηκεύονται από την εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ», αλλά από τον εκάστοτε πάροχο ή/και διακομιστή πληρωμής. Τυχόν επιπλέον χρεώσεις κατά την πραγματοποίηση των σχετικών ηλεκτρονικών πληρωμών, αφορούν στους εκάστοτε παρόχους ή/και διακομιστές πληρωμών και όχι στην εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ».

Διατήρηση κυριότητας
Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρείας «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν.

Πώληση αποκλειστικά και μόνο σε τελικούς χρήστες-καταναλωτές
Τα προϊόντα που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε καταναλωτές ως τελικούς χρήστες και διατίθενται ανά καταναλωτή σε μέση ανά νοικοκυριό ποσότητα. Η περαιτέρω πώληση των προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται. Η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου ρητώς και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς που δημιουργούν την εντύπωση ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορική προώθηση των προϊόντων.

Δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφή προϊόντων
Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση και όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο τελευταίος υποδεικνύει), επιστρέφοντας τα προϊόντα στην αρχική τους κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων.

Πληροφορίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης
Βάσει του ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Ζ1-891/2013), ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν ή τα προϊόντα που παρήγγειλε, στην αρχική τους κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων από τον ίδιο ή τον μεταφορέα που επέλεξε. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της ξεκάθαρης δήλωσης υπαναχώρησης ή η αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση υπαναχώρησης θα πρέπει να σταλεί εγγράφως με συστημένη επιστολή προς την εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» που εδρεύει στο Σαρακηνάδο Ζακύνθου (Τ.Κ. 29100) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση exoplistiki.gr@gmail.com. Ο πελάτης μπορεί, επίσης, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» στο τηλέφωνο 6944518007. Εφόσον ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του με οποιονδήποτε από τους περιγραφόμενους τρόπους, θα λάβει επιβεβαίωση παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης και τα προϊόντα θα επιστραφούν με δικά του έξοδα, μέσω συνεργαζόμενου μεταφορέα της εταιρείας «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» ή με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη, στη διεύθυνση: Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ, Σαρακηνάδο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100.

Συνέπειες υπαναχώρησης
Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση κάθε τυχόν απομείωση της αξίας του εμπορεύματος, καθώς και οι τυχόν καρποί που απορρέουν από αυτή την απομείωση, μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στη διαχείριση του προϊόντος με τρόπο που εκφεύγει της ειθισμένης εξέτασης των προϊόντων με τρόπο άλλο πλην εκείνου που είναι αναγκαίος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Ως ειθισμένη εξέταση και διαχείριση του προϊόντος προκειμένου για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος, εννοείται η εξέταση των σχετικών αγαθών, όπως αυτή είναι δυνατό να ελάμβανε χώρα με τον τρόπο που συνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα.
Οποιοδήποτε προϊόν επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη και όχι με εξωτερικό συνεργάτη μεταφοράς της εταιρείας «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ», επιστρέφεται με κίνδυνο του πελάτη. Ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και με τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος, για την διαπίστωση της οποίας η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» ρητώς επιφυλάσσεται μέχρι την παραλαβή από αυτή του επιστρεφόμενου εμπορεύματος. Εφόσον παραληφθεί το προϊόν και ελεγχθεί για τυχόν απομείωση της αξίας αυτού, θα επιστρέφεται στον πελάτη κάθε χρηματική υποχρέωση προς αυτόν (π.χ. καταβεβλημένων εξόδων παράδοσης, τιμήματος). Η υποχρέωση επιστροφής χρημάτων θα εκπληρώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του προϊόντος.

Περιπτώσεις που το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται
Στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ. η εγκατάσταση (π.χ. κλιματιστικά), η θέση σε λειτουργία (π.χ. ψυγεία, πλυντήρια ρούχων/πιάτων), η καταχώριση (registration) του προϊόντος και η τοποθέτηση συστατικών μερών πάνω στο προϊόν.
Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή.
Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ. μαγειρικά σκεύη).
Στις περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχομένου πάνω σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, καθόσον ο πελάτης έχει αναγνωρίσει ήδη κατά την παραγγελία, ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης εφόσον η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως.

Δικαίωμα υπαναχώρησης και μείωση αξίας προϊόντων
Ο πελάτης θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Συνεπώς, ο πελάτης ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο, π.χ. προϊόντα τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 15%. Επίσης, προϊόντα τα οποία θα επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα και θα έχουν ενεργοποιηθεί με τον τρόπο της αρχικής εγκατάστασης, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 20%. Αν η συσκευασία τους είναι πλήρης, αλλά έχουν ενεργοποιηθεί, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 10%. Ακόμη, προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τα παρελκόμενά τους, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 15%.
Η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.) και να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής (τα οποία βαρύνουν τον πελάτη), καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη.

Δικαιώματα πελατών – Ευθύνη – Ανωτέρα βία
Τα δικαιώματα των πελατών που απορρέουν από τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα, όπως το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης (εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες), το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση (εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα) λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, για διάρκεια δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης, του άρθρ. 5 του ν. 2251/1994 (όπως το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος, σε περίπτωση που ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής για το προϊόν εντός εγγύησης υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες), καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή, ισχύουν ως έχουν.
Αξιώσεις για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πάσης φύσεως και νομικής βάσης, αποκλείονται. Ιδία δε, αποκλείονται αξιώσεις για βλάβες της υγείας, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας.
Αποκλείεται, επίσης, κάθε αξίωση αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης πάσης φύσεως και νομικής βάσης, σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας.

Αξιώσεις για ελαττώματα προϊόντων
Ο πελάτης δικαιούται, εντός των νομίμων χρονικών πλαισίων και ανεξάρτητα από το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών εκ των διατάξεων του ν.2251/1994, να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά του λόγω ελαττωματικότητας κάποιου προϊόντος, υποβάλλοντας ανάλογο αίτημα στην εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ».
Σε περίπτωση ελαττώματος, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» στο τηλέφωνο 6944518007 και να λάβει όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες βοηθητικές κατευθύνσεις και πληροφορίες. Μπορεί επίσης να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο exoplistiki.gr@gmail.com με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον πελάτη, η εταιρεία «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.
Εφόσον ένα προϊόν επιστραφεί ως ελαττωματικό και λάβει συγκεκριμένο αριθμό εντολής επισκευής, ο πελάτης δύναται να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και πορεία κάθε εντολής σχετικής με τυχόν ελαττωματικότητα, βάσει του αριθμού της εντολής επισκευής.
Αποκλείεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφορικά με την ελαττωματικότητα των προϊόντων.

Τελικές διατάξεις
Οι παρόντες γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αγορών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας «Εξοπλιστική – Γουσέτης Δ. – Βούλτσος Α. ΟΕ» και του πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια της Ζακύνθου. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ: 2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ: 2106460414.) και στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.
Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Σε περίπτωση μη εφαρμογής κάποιου όρου της παρούσας συμφωνίας, οι λοιποί παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.